Σαν επισκέπτες μπορείτε να σχολιάσετε μια δημοσίευση ή μια επιχείρηση.
Για να γράψετε ένα σχόλιο δε χρειάζεται εγγραφή. Δίνεται απλά ένα ψευδώνυμο και το email σας.
Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι τα σχόλια σας δε δημοσιεύονται αμέσως.
Πρώτα γίνεται ένας έλεγχος και σύντομα δημοσιεύονται.
Αυτό συμβαίνει διότι πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις λαμβάνεται ειδική μέριμνα, διότι έχει διαπιστωθεί δυστυχώς, ότι τα κακόβουλα σχόλια με σκοπό τη δυσφήμιση αυξάνονται συνεχώς. Μια στοχευμένη επίθεση ή και μια απλή διένεξη μεταξύ πελάτη και ιδιοκτήτη μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε μια επιχείρηση.

Γενικά:

  • Δε δημοσιεύονται σχόλια που περιέχουν γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή στο άτομο που καταχώρησε την δημοσίευση.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια με επιθετικές διαθέσεις.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά, θρησκευτικά, πολιτικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια με αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια με παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, με σκοπό την έμμεση διαφήμιση μιας επιχείρησης.

 

Για τις επιχειρήσεις:

  • Δε δημοσιεύονται σχόλια τα οποία έχουν ως σκοπό τη επίλυση διαφορών μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια με διενέξεις παντός τύπου.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια κακόβουλα ή κακοπροαίρετα.
  • Δε δημοσιεύονται σχόλια υπερβολικά αρνητικά για την επιχείρηση.
  • Σχόλια υπερβολικά θετικά για την επιχείρηση με πολύ συχνό ρυθμό μπορεί να θεωρηθούν ύποπτα.